BİLİMSEL PROGRAM


  2-3 Mayıs 2024 (Perşembe, Cuma)
09:00-17:00 Kadavra Diseksiyonu: Anatomi Laboratuvarı Kadavra salonu (Başıbüyük Kampüsü)
4-5 Mayıs 2024 (Cumartesi, Pazar)
Teorik sunumlar: Tek salon (Başıbüyük Kampüsü)
4 Mayıs 2024, Cumartesi / Rinoplasti Teorik Programı
09:00-09:48 1. Oturum: Rinoplasti Hastası
Oturum Başkanları: Mehmet Bayramiçli, Nihal Durmuş Kocaarslan
09:00-09:12 Estetik ameliyat olarak rinoplasti: Hasta ve hekim beklentileri ve sorunlar Ayhan Numanoğlu
09:12-09:24 Hastayla ilk görüşme ve hasta seçimi Barış Çakır
09:24-09:36 Hastanın analizi ve ameliyat planlaması Ali Murat Akkuş
09:36-09:48 Dokümentasyon (Fotoğraf, radyoloji, kayıt onam) Burak Kaya
10:00-10:36 2. Oturum: Anatomi
Oturum Başkanları: Ersoy Konaş, Hakan Gence
10:00-10:12 Rinoplasti anatomisi: Anatomik yapılar ve işlevler Mehmet Bayramiçli
10:12-10:24 Septum konkalar ve solunum işlevleri Ersin Gür
10:24-10:36 Yumuşak dokular, ligamanlar ve diseksiyon teknikleri Erhan Coşkun
10:36-10:48 Endoskopik nazal anatomi ve konkal/septal patolojilerin yönetimi Yalçın Yontar
10:48-11:00 Ara
11:00-11:48 3. Oturum: Dorsum
Oturum Başkanları: Selahattin Özmen, Aret Çerçi Özkan
11:00-11:12 Keystone ve dorsum şekillendirmede farklı teknikler Zekeriya Tosun
11:12-11:24 Reduksiyon rinoplastiden neden vazgeçildi? Hüseyin Güner
11:24-11:36 Yapısal rinoplastide dorsuma yaklaşım Ahmet Seyhan
11:36-11:48 Koruyucu rinoplastide dorsuma yaklaşım Güncel Öztürk
12:00-13:00 4. Oturum: Burun Ucu, Burun Tabanı
Oturum Başkanları: Yiğit Tiftikçioğlu, Dağhan Dağdelen
12:00-12:12 Burun Ucu-dorsum ilişkisi Adnan Menderes
12:12-12:24 Alar kartilaj varyasyonları ve deformiteleri Aret Çerçi Özkan
12:24-12:36 Sütürerle burun ucu şekillendirme ve tip rotasyonu Salih Emre Üregen
12-36-12:48 Burun ucu greftleri Kemal Fındıkçıoğlu
12:48-13:00 Dinamik burun ve burun tabanı sorunları Hakan Gence
13:00-14:00 Öğlen Arası
14:00-15:00 5. Oturum: Kemik-Kıkırdak Çatı ve Septum
Oturum Başkanları: Zekeriya Tosun, Ahmet Hamdi Sakarya
14:00-14:12 Eğri buruna yaklaşım-Ekstrakorporeal septoplasti Haldun Kamburoğlu
14:12:14-24 Osteotomiler Ersoy Konaş
14:24-14:36 Septal cerrahide şekillendirme Serhat Şibar
14:36-14:48 Orta çatıda greftler ve flepler Yiğit Tiftikçioğlu
14:48-15:00 Rinoplastide endoskopik teknikler Yakup Avşar
15:00-16:00 6. Oturum: Özellikli Olgularda Rinoplasti
Oturum Başkanları: Haldun Kamburoğlu, Ersin Gür
15:00-15:12 Yarık damaklı hastalarda rinoplasti Nihal Durmuş Kocaarslan
15:12-15:24 Konjenital anomalilerde rinoplasti Özhan Çelebiler
15:24-15:36 Sekonder rinoplastide algoritma Selahattin Özmen
15:36-15:48 Rinoplastide kıkırdak greftleri Erhan Eryılmaz
15:48-16:00 Etnik rinoplasti Bora Ok
16:00-16:20 Ara
16:20-17:08 7. Oturum: Ameliyat Teknikleri (Video Oturumu)
Oturum Başkanları: Kemal Fındıkçıoğlu, Serhat Şibar
16:20-16:32 Yapısal rinoplasti Haldun Kamburoğlu
16:32-16:44 Koruyucu rinoplasti Barış Çakır-Erhan Coşkun
16:44-16:56 Sekonder rinoplasti Nazım Çerkeş
16:56-17:08 Sekonder rinoplasti Barış Çakır-Erhan Coşkun
     
  Kadavra Eğitmenleri: Erhan Eryılmaz, Dağhan Dağdelen, Ahmet Hamdi Sakarya, Şeyda Güray, Bora Ok, Güncel Öztürk
5 Mayıs 2024, Pazar / Yüz Estetik Plastik Cerrahisi Teorik Programı
09:00-10:30 1. Oturum: Alın ve Göz Çevresi
Oturum Başkanı: Ozan Bitik, Serhan Tuncer
09:00-09:15 Endsokopik kaş kaldırma Ozan Bitik
09:15-09:30 Gliding temporal lift Beşir Öner
09:30-09:45 Temporal lift Zekeriya Kul
09:45-10:00 Üst göz kapağı estetiğinde volüm Mert Demirel
10:00-10:15 Alt blefaroplasti ve kantal işlemler Erhan Eryılmaz
10:15-10:30 Transkonjonktival blefaroplasti Ali Rıza Öreroğlu
10:30-10:45 Perkütan blefaroplasti Hüseyin Güner
10:45-11:00 Ara
11:00-12:15 2. Oturum: Orta Yüz Bölgesi
Oturum Başkanı: Erhan Eryılmaz
11:00-11:15 Subperiosteal orta yüz germe Erhan Eryılmaz
11:15-11:30 Periorbital ve orta yüz bölgesi yağ enjeksiyonları Akın Yücel
11:30-11:45 Preperiosteal midfacelift Zekeriya Kul
12:00-12:15 Fasyal minör estetik cerrahi uygulamaları Ahmet Seyhan
12:15-13:15 Öğlen Arası
13:15-14:30 3. Oturum: Yüz Bölgesi 1
Oturum Başkanı: Hüseyin Güner, Bülent Saçak
13:15-13:30 Yaşlı yüz anatomisi ve subSMAS yüz germe ilişkisi Zekeriya Kul
13:30-13:45 subSMAS yüz germe Şakir Ünal
13:45-14:00 Composit highSMAS facelift Ozan Bitik
14:00-14:15 Macs lift Aydın Gözü
14:15-14:30 Yüz ve boyun germe ile ilgili tecrübelerim Arif Türkmen
14:30-15:45 4. Oturum: Yüz Bölgesi 2
Oturum Başkanları: Cenk Demirdöver, Ersoy Konaş
14:30-14:45 Boyun germe Erhan Eryılmaz
14:45-15:00 Profiloplasti-genioplasti Ersoy Konaş
15:00-15:15 Kaş, sakal ve bıyık ekiminin yüz geçleşmesi üzerine etkisi Derya Özçelik
15:15-15:30 Yüze yağ enjeksiyonu, nanofat ve kökhücre uygulamaları Zekeriya Tosun
15:30-15:45 Liplift Ebru Şen
15:45-16:15 Ara
14:30-15:30 5. Oturum: Boyun Bölgesi
Oturum Başkanları: Şükrü Yazar, Uğur Anıl Bingöl
16:15-16:30 Toksin uygulamaları Ebru Şen
16:30-16:45 İp uygulamaları Berfu Bapuçcu
16:45-17:00 Göz çevresi dolgu uygulamaları Şükrü Yazar
17:00-17:15 Dolgu uygulamalarında yüze bütünsel yaklaşım Burak Yüksel
17:15-17:30 Enerji bazlı uygulamalarda 20 yıllık tecrübem Hüseyin Güner
  Kadavra Eğitimi
  Temporal lift anatomisi  
  Endoskopik browlift anatomisi  
  Alt göz kapağı , preseptal space ve prezygomatic space anatomisi  
  Suborbicular plan malar Fat pad elevasyonu-FAME prosedürü  
  Preauriküler insizyon dizaynı ve cilt flebi elevasyonu  
  Premasseterik space anatomisi  
  Buccal fat pad anatomisi  
  Lateral yaklaşım platizmaplasti  
  Submental yaklaşım, subplatizmal fat eksizyonu, digastrik kas plikasyonu, submandibuler gland redüksiyonu,  korse platizmaplasti  
   
  Kadavra Eğitmenleri: Zekeriya Kul (Master disseksiyon), Mehmet Bayramiçli, Cenk Demirdöver, Serhan Tuncer, Hüseyin Güner, Erhan Eryılmaz, Şakir Ünal, Ersoy Konaş, Yiğit Tiftikçioğlu, Aydın Gözü